Vrh C - galerie

Cassandra & Diana


Cassandra Paluduz a rodina TrojanovaCobalt Paluduz 1/2007

Děkuji paní Evě Okapalové, Žanetě a Evce Pokorných za velkou obětavost a lásku kterou prokazují nejen Cobaltovi, ale všem svým psům.Jsem nadšena, že jim jejich výstavní úspěchy nejvíce naplnil především Cobík a titul Nejúspěšnější chrt výstavní sezony 2006 je i pro mne velkou ctí.


Zpět